מסמך משפטי: T-S NS 324.122

מסמך משפטי T-S NS 324.122

תגים

תיאור

Fragment from the bottom part of a ketubah. The groom's name [...] b. Shemuel, and the bride's Jamila. Only part of the signatures have preserved: [... b. S]'adan, Ghalib Hakohen, [... b.] Nissin, Aharon b. B[...], [...] b. Zadoq. AA