סמי ספרותי: T-S NS 324.102

סמי ספרותי T-S NS 324.102

תגים

תיאור

Liturgical text. A decorated colophon 'This is what was made to Farah the good and pleasant son of our greatness our minister ....' AA