מסמך משפטי: T-S NS 323.33

מסמך משפטי T-S NS 323.33

תגים

תיאור

Legal document: fragment of a bill of compensation for the amount of 14 dinars, from Dalal to Mevorakh b. Menahem written by Efrayim b. Shemarya. AA