רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 68/110

מכתב Bodl. MS heb. d 68/110
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה