מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/99

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/99

תגים

תיאור

Deed of sale of one half of a house in the al-Musasa quarter in Fustat, in which one owner sells his half to the other owner for 300 dinars to be paid in three installments. Dating: before Tishrei 1451 Seleucid = August/September 1139 CE. (Information from Mediterranean Society, IV, p. 288)

Bodl. MS heb. d 66/99 99 recto

99 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באפנא(!) אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא כן הוה
 2. חצר אלינא כבוד גק מרנא ורבנא יפת הזקן הנכבד סט בר כבוד
 3. מרנא ורבנא סעדיה נע והו פי צחה מן עקלה וגואז אמרה
 4. טאיע גיר מכרה וקאל לנא אקנו מני ואשהדו עלי ואכתבו ואכתמו
 5. וסלמו לכבוד מרנא ורבנא סעדיה הזקן סט בר כבוד מרנא ורב
 6. יצחק החזן נע להיות בידו לזכו ולראיה ודלך אני אביעתה גמיע
 7. חצתי פי אלדאר אלתי הי שרכתה בפסטאט מצרים באלמצאצה
 8. אלתי הי בניאנא נחן והו אלנצף מן גמיעהא גני חדהא לשהרתה
 9. בנא בתמן מבלגה תלתה מאיה דינאר עינא מצריה ואזנה
 10. גיאד יקום לי בהא פי תלתה אקסאט כל קסט מאיה דינארא
 11. ואול אלאקסאט תשרי משתא דאתנא כל כמסה אשהר מאיה
 12. דינאר אלי אנקצא כמסה עשר שהרא מן אלתאריך אלמדכור

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/99 99 verso

99 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום