רשימה או טבלה: T-S NS 321.7i

רשימה או טבלה T-S NS 321.7i

תיאור

Late accounts, it seems mainly or entirely in Ladino. Terms mentioned: מונידא ,דוקתי ,שולדי ,אשקודי. Merits examination.