מכתב: Bodl. MS heb. d 66/81

מכתב Bodl. MS heb. d 66/81

תגים

תיאור

Letter from Avraham b. Farāḥ, Alexandria to Yeshuʿa b. Ismāʿīl, Fustat. The letter deals with the shipping of goods and money transfers. The writer describes the movement of ships between Alexandria and Sicily and mentions that he intends to sue a few silk workers as well as the son of the qadi for debts they owe. Mentions that Abū ʿAbdallah (Ibn al-Baʿbāʿ) has come to Mazāra overland (presumably from Palermo). Dated: Friday 1 Heshvan, which could be 1056 or 1061 CE. The letter mentions the arrival of a big ship from Trapani, the ship of Nāṣir al-Dawla from Mazara named Shawwāl and a ship of the empress docked in Mazara (dār markab al-Sayyida). Gil thinks this ship belonged to Umm Malāl, the aunt of Muʿizz b. Bādis, the Zirid ruler of Ifriqiyya. YU.

Bodl. MS heb. d 66/81 81 recto

81 recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

Recto

 1. בסם אללה אלעטים כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
 2. ונעמתה מן אלאסכנדריה יום אלגמעה ראש חרש מרחשון אקדמה אללה עליה באימן קדום
 3. ואלחאל סלאמה ונעמה בבקאיה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצל כתאבה ידכר וצול כתאב
 4. אלשיך אבו סעיד וידכר אנפאד סרה פיהא צט דינ ונצף ורזמה פיהא פרו וגלוד
 5. אלי(?) אלרזמה אלי אלאן לם תצל ואמא אלסרה קד קבצתהא ואנא אקדם חמלהא מע
 6. אול מן יטלע מן אצחאבנא אן שא אללה פלא ישגל קלבה וענד נזול אלרזמה
 7. איצא קדמת חמלהא מע מן יקדם ללחמל למצר אן שא אללה וקד וצל קארב
 8. מולאי אלאמיר נאצר אלדולה מן מאזר בעהד כ יום פדכר אן דאר מרכב אלסידה
 9. מן מאזר ואלמרכב אלכביר דכל אטראבנש ואן יום אקלעהום מן מאזר וצל
 10. מולאי אלשיך אבו עבד אללה ואלשיך אבו אלאעלי מפצל פי אלבר ונחן מתוקעין וצולהום
 11. אללה תעאלי יאתי בהום ויטלענא אללה עלי כיר ברחמתה אלחריריין ובן אלקאצי אלי
 12. אלאן לם ידפעו שי ואנא אטלבהום אללה יגמע עליה כצצתה באגל אלסלאם
 1. בסם אללה אלעטים כתאבי אטאל אללה בקא מולאי ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה
 2. ונעמאה מן אלאסכנדריה יום אלגמעה ראש חדש מרחשון אקדמה אללה עליה באימן קדום
 3. ואלחאל סלאמה יתמה בבקאיה ואלחמד ללה רב אלעאלמין וצל כתאבה ידכר וצול כתאב
 4. אלשיך אבו סעיד וידכר אנפאד סרה פיהא צצ איללך ורזמה פיהא פרו וגלוד
 5. לב אלרזמה אללך לם תצל ואמא אלפרו קד קבצתהא ואנא אקדם חמלהא מע
 6. אול מן יטלע מן אצחאבנא אן שא אללה פלא ישגל קלבה וענד נזול אלרזמה
 7. איצא קדמת חמלהא מע מן יקדם ללחמל למצר אן שא אללה וקד וצל קארב
 8. שואל לאמיר נאצר אלדולה מן מאזר בעהד כ יום ודכר אן דאר מתנה לם י.ה
 9. למאזר ולמתנה לכנה דכל אטראבנש ואן יום אקלעו הום מן מאזר יצל
 10. שואל לשיך אבו עבדאללה ולשיך אבו אלאעלי מפצל פי אלבר ונחן מתוקעין וצולהום
 11. אללה תעאלי יאתי בהום ויטלענא אללה עלי כיר ברחמתה אלחרירין בקלק ואשגאל
 12. לאן לם ידפעו שי ואנא אטלבהום אללה יגמע עליך כצצתך באגל אלסלאם

תרגום

Yusuf Umrethwala, PGP Translations (n.p., 2023).

Recto

 1. In the name of God the Almighty. I am writing this letter [to you] - may God elongate my master’s life, and make permanent his glory, support, prosperity, 

 2. safety and bounties - from Alexandria on Friday, 1st of Heshwan, may it bring glad tidings

 3. and well-being and conclude it [the month] with its perpetuity. All praise for God, Lord of all worlds. I got his (your) letter 

 4. which mentioned the letter of Abū Saʿīd, which informed on the deployment of a bag/sac containing 98 dīnars and half, and a bag/sac containing fur and 32 skins.

 5.  Another bag hasn’t arrived [yet], as for fur I have taken it in my possession and will transport it with 

 6. whoever embarks first from our colleagues, God willing! Hence, do not occupy yourself with it. Upon unloading the packages, 

 7. likewise, I will send them with whoever leaves for Fusṭāṭ [first], God willing! And the ship

 8. of my master the Amīr Nāṣir al-Dawla, arrived from Mazara in the matter of 2 days and it mentioned the ship of the Empress/Lady turned back/around 

 9. from Mazara. The large ship reached from Tripani and the day it embarked from Mazara, 

 10.  reached my master Abū ʿAbd Allah (Ibn Baʿba) and Abū l-ʿAlā Mufaḍḍal on land (from?). We are awaiting their arrival 

 11.  may God the almighty bring them [safely] and may we hear good news by His grace for which we are forever longing. And the son of the qāḍī

 12.  has still not repaid a single penny and we have been constantly demanding from him. May God gather you with your loved ones soon in the state of well being.

Bodl. MS heb. d 66/81 81 verso

81 verso

Verso - address

 1. מולאי אבי אלפרג ישועה בן אסמעיל בב אטאל אללה
 2. בקאה ואדאם עזה ונעמתה וסעאדתה וסלאמתה
 3. שאכרה אברהים בן פראח אלאסכנדראני
 4. لمولاي الشيخ يشوعا بن اسمعيل من 
 5. اطال الله بقاه وادام تاييده ونعماه وسلامته 
 6. من شاكره ابرهيم بن فراح
 7. الاسكندراني مصر ان شـ[ـالله]

verso top margin, straight lines. Address.

מולאי אבו אלפרג ישועה בן אסמעיל אטאל אללה שאכרה אברהים בן פרז אלאסכנדראני

בקאה ואדאם עזה ותאידה וסעאדתה וסלאמתה

Verso (address)

[To] my master Abū l-Faraj Yeshuʿa b. Ismaʿīl - may God prolong his life, perpetuate his glory, support, prosperity and safety - in Fusṭāṭ, God willing. Thanking him, Ibrahīm b. Faraḥ the Alexandrian.   

תנאי היתר שימוש בתצלום