רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. d 66/76

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. d 66/76
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה