רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/52

מכתב Bodl. MS heb. d 66/52
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לdigital translation, תרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה