רשימה או טבלה: T-S NS 320.21

רשימה או טבלה T-S NS 320.21

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic.