רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS 320.123

מכתב T-S NS 320.123
  1. ציטוט
    Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה