סמי ספרותי: T-S NS 320.116

סמי ספרותי T-S NS 320.116

תגים

תיאור

Astrological prognostications in Judaeo-Arabic. Dated: 1414 Seleucid, which is 1102/03 CE. Many colorful details about war, weather, and diseases (e.g., ramad/ophthalmia).