מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/110–11

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/110–11

תגים

תיאור

Guarantee for a debt. Yūsuf b. Saʿīd agrees to cede 3/4 of a house and half of a ruin situated opposite it, to the orphan Hibat Allāh if he does not manage to pay him six dinars by Sivan 1461 Seleucid, which is April-May 1150 CE. (Information from Mediterranean Society, IV, 275.) On verso there is a list of copper vessels of a total value of 3 dinars in the possession of an orphan. (Information from Goitein's index card.) The bifolium bearing the shelfmarks Bodl. MS heb. d 66/110 and Bodl. MS heb. d 66/111 looks like it came from a court ledger. It is not immediately clear whether all the text pertains to the same case. ASE

Bodl. MS heb. d 66/110 110 recto

110 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/110 110 verso

110 verso

text block a (Bodl. MS Heb. d 66/110)

 1. . . . . . . . . . . . . . . .] אלאתנין פי אל
 2. . . . . . . . . . . . . . . .] מרחשון שנת
 3. . . . . . . . . . . . . . .] ואעתרף בחצרה
 4. . . . . . . . . . . . . . .]אן להבה אללה יתים
 5. . . . . . . . . . . . . . .] ענדה ופי דמתה
 6. . . . . . . . . . . . . .] עין מצריה אל
 7. . . . . . . . . . . . . .]ר ואקנינא מנה
 8. . . . . . . . . . . . . .]ם פלמא חצל לה
 9. . . . . . . . . . . . .]ן קבל זוגהא ראו
 10. . . . . . . . . . . . .]אן יחט אליד עלי אל
 11. . . . . . . . . . . .] רבע אלדאר אלתי הי
 12. . . . . . . . . . . .] תרפה בת נצרה ונצף
 13. אלכרגה אלדי] הי מכתלטה בהא עלי שרט
 14. . . . . . . . .] חודש סיוון מן שנת אתסא

Bodl. MS heb. d 66/111 111 recto

111 recto

text block b (Bodl. MS Heb. d 66/111r)

 1. אלמדכורה ולם יופי יוסף בן סעיד אל
 2. מדכור אלסתה דנאניר אלמתבותה
 3. עליה פי הדא אלתאריך אלמדכור
 4. כאנת אלדאר מעכשיו אלנצף ואלרבע
 5. ונצף אלכראבה קד מלכהא אליתום מעכשיו
 6. מלך תאם ואקנינא מן יוסף אלמדכור
 7. עלי דלך ואלפירות ליוסף בן סעיד טול
 8. הדה אלמדה ובדלך נשהד ואתבתנא
 9. שהאדתנא למהוי לזכו ולראייה רשותיה
 10. דאדונינו שמואל הנגיד הגדול יהו(!) שמו
 11. לעולם כירח יכון עולם והכל קיים
 12. שלה בר שמחה נע חלפון בר יוסף הממחה נע
 13. קבצת מן גמלה דלך תלאתה דנא

Bodl. MS heb. d 66/111 111 verso

111 verso

text block c (Bodl. MS Heb. d 66/111v)

 1. גמלה אלנחאס ודלך זנגלה לטיפה
 2. בגטאהא וזנגלה אכרי אכבר מנהא
 3. בלא גטא מרפעין ותלאתה אגטייה
 4. וגטא לטיף וסכרגתין נחאס ועצפור
 5. נחאס ומסדיה ביצא
 6. שלה בר שמחה נע יצחק בר משה נע
 7. אלדי מן גמלה נחאס אלאיתאם ענד אלשיך
 8. אבו והיב יד האון ומנארה ותלתי מה
תנאי היתר שימוש בתצלום