מסמך משפטי: Bodl. MS heb. d 66/109

מסמך משפטי Bodl. MS heb. d 66/109

תגים

תיאור

Leaf from a court ledger, with records in the hand of Natan b. Shemuel. Recto: Deals with the sale of a house in the al-Mamṣūṣa quarter in Fustat for 123 dinars. Dated: 29 Sivan 1456 Seleucid = 22 June 1145 CE. Signed by Nathan b. Shelomo ha-Kohen and Ḥiyyā b. Yiṣḥaq. (Information from Mediterranean Society, IV, pp. 90, 283, 289.) Verso: ʿAzīza bt. Abū Naṣr al-Marsā[nī] receives from ("al-Peʾer") Abū Saʿīd b. Thābit 24.5 dinars. Signed: Saʿadya b. Mevorakh (ZL). Dated: last decade of Sivan 1456 Seleucid = June 1145 CE

Bodl. MS heb. d 66/109 109 recto

109 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. אלמקבוץ גיר[
 2. עש[
 3. דינ.[
 4. כמסה עשר[
 5. וסבעה רואי אללה[
 6. וסתא אלדנא וק.[.].ין . . . .[. .
 7. צארת אלי [[.]] אבו סעד בן אבו אלחסין

______________________________________________

 1. אלדי קבץ אלנאמן ען תמן אלדאר
 2. אלדי באלממצוצה
 3. מאיה תלאתה ועשרין דינ
 4. כרג מונהא ביד מולאי אלפאר
 5. תלאתה אלדנא ותלת ורבע
 6. וארבעה אלדנא ונצף
 7. ען דלאלה תמאניה וקיראטין
 8. ואיצא תלת דינא
 9. ביד אלפאר

_____________________________

 1. אקנינא מן אלפאר אלשיך אבו
 2. סעיד בן תאבת פי יום אלגמעה
 3. אלתאסע ואלעשרין מן סיון אתנו אנה קבץ
 4. אלגמלה אלמורודה באסמה לעיל פי הדא אלכט
 5. חייא בר יצחק נע נתן ביר שמואל החבר זל

Recto - left margin

 1. צאר אלגמיע
 2. אלי אבו סעד בן אבו אלחסין

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/109 109 verso

109 verso

Verso

 1. . . . . . . . . . . .]. . . . . בלפט מעכשיו באוכד
 2. . . . .[. . . . . . .]מא עזיזה אבנה אבו נצר אלמרסא[וי
 3. בעד צחה [אלמ]ערפה בהא אנהא קבצת מן אלשי[ך
 4. אבו סעיד אלפ[א]ר בן תאבת זל ארבעה ועשרין
 5. דינאר ונצף וצאר דלך אליהא ואברתה מנהא
 6. ואברא אלנאמן איצא מן דלך בעד מא ארתצת
 7. בתסלים אלשיך אבי סעיד דלך וכתב דלך פי אלע[שר]
 8. אלאכיר מן סיון אתנו באלפסטאט למיהוי לזכו
 9. סעדיה ביר מבורך נע
תנאי היתר שימוש בתצלום