מסמך שלטוני: T-S NS 308.96

מסמך שלטוני T-S NS 308.96

תגים

תיאור

Fragment of a fiscal register, reused for a Judaeo Arabic commentary.