מסמך משפטי: T-S NS 306.39

מסמך משפטי T-S NS 306.39

תגים

תיאור

Torn fragment from the top of a legal deed written by Halfon b. Menashshe ha-Levi (1100–38 CE). No details preserved.