רשימה או טבלה: T-S NS 306.37

רשימה או טבלה T-S NS 306.37

תיאור

Account in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Needs examination.