מסמך שלטוני: T-S NS 306.241

מסמך שלטוני T-S NS 306.241

תיאור

Tax receipt for the Jewish man Yūsuf b. Daʾūd for his capitation tax in Fustat. The date is given twice (51[.]?).