מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 3/32

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 3/32

תגים

תיאור

Beautiful calligraphic fragment of deed of sale of a bathhouse in Zawilat al-Mahdiyya, Ifrīqiya, by one Jew to another. The seller describes the bath and mentions that the bathhouse had been acquired by his brother, as proved by the document of purchase produced in court. (Information from Mediterranean Society, V, pp. 98, 99)

Bodl. MS heb. b 3/32 32 recto

32 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. . . . . . . .]ור אלמסמ[א
 2. מא פי אלחמאם . . .[
 3. אל]די לי פיה הו אל[
 4. . . . .ס פהו שרא אכי בותיקה [
 5. בותיקה בכתאב אלשרי כמא[
 6. ואכתבו ואכתמו ואעטו לר דויד [
 7. גיר כארה ולא מגצוב בצחה עקלי [
 8. ובעת מנה בהא הדא אלחמאם [
 9. בזוליה אלמהדיה ופרנאקה לא.[
 10. דא אעמדה רכאם . . .ה מן . . .[
 11. שרקי מנה אלי אלגנאן אלדי תערף [
 12. הגוי ואלקבלי מנה אלי אלשארע [
 13. בואלדנא קדימא וחדוד פרנאק[ה
 14. כאמלא משאע מן דא[ר
 15. אלתי קבצת מנה ביע קטע[
 16. דאת אלחמאם ואלפרנאק. מיע[
 17. תם בית אלוסט תם בית אלחוץ [
 18. אחתוי עליה מן תגציצה [
 19. ואמיאההם ומסתחמה[ם
 20. ובירהם אלואסע אלדי מנה [
 21. אלתי לאנדפאק אלסכן פי חוצה [
 22. ומדאכלהם ומכארגהם ומלקא[
 23. או כארג ענהם בכל מלך וכטה [

תרגום

Bodl. MS heb. b 3/32 32 verso

32 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום