רשימה או טבלה: T-S NS 306.107b

רשימה או טבלה T-S NS 306.107b

תיאור

Account in Arabic script and Greek/Coptic numerals. Mentioning sugar and glass.