מסמך שלטוני: T-S NS 305.81

מסמך שלטוני T-S NS 305.81

תיאור

Tax receipt? Needs examination.