רשימה או טבלה: T-S NS 305.73

רשימה או טבלה T-S NS 305.73

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Small fragment. ״From Abū l-Ḥusayn b. Levi... 21 in the house of the qāḍī..." Written at 180 degrees in Arabic script, twice: Abū Manṣūr al-Tustarī al-Kātib.