רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 3/5

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 3/5
 1. ציטוט
  Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture" (PhD diss., n.p., 2007).
  כולל digital edition, digital translation
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה