רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 2/4

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 2/4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, שפריר מצרים: ההנהגה היהודית בפוסטאט במחצית הראשונה של המאה האחת־עשרה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot, Universiṭat Tel-Aviv, 1995).
  למהדורה ראה
  • pp. 251, 254, 260
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  כולל digital edition