רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. a 2/20

מכתב Bodl. MS heb. a 2/20
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  למהדורה ראה
  • #748
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 4. ציטוט
  Menahem Ben-Sasson, יהודי סיציליה 1068-825‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1991).
  למהדורה ראה
  • pp. 92-98
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה