מסמך שלטוני: T-S NS 305.182

מסמך שלטוני T-S NS 305.182

תיאור

Tax receipt? Extremely faded.