מסמך שלטוני: T-S NS 305.155

מסמך שלטוני T-S NS 305.155

תיאור

Extremely faded tax receipt(s)? Needs examination.