רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. f 57/102 + Bodl. MS heb. f 57/103

מכתב Bodl. MS heb. f 57/102 + Bodl. MS heb. f 57/103
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition