רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. f 56/130

מכתב Bodl. MS heb. f 56/130
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital translation, מהדורה ראה
  • p. 248
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Eliyahu Ashtor, "קווים לדמותה של הקהילה היהודית במצרים בימי הבינים‎" (in Hebrew), Zion‎ 30 (Jerusalem, Israel: Historical Society of Israel / החברה ההיסטורית הישראלית, 1965), 61-78.
  למהדורה ראה
  • pp. 153-154
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה