רשימה או טבלה: T-S NS 304.22

רשימה או טבלה T-S NS 304.22

תיאור

Accounts in Arabic script and Greek/Coptic numerals.