רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. f 32/35

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. f 32/35
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה