מסמך שלטוני: T-S NS 297.91

מסמך שלטוני T-S NS 297.91

תיאור

Capitation tax receipt for Bū l-Ḥasan Ḥusayn b. Hibatallāh al-Ṣayrafī in Fustat. Dated: 4 Muḥarram 541 AH, which is 16 June 1146 CE.