רשימה או טבלה: T-S NS 297.9

רשימה או טבלה T-S NS 297.9

תגים

תיאור

Ledger of accounts in Arabic script and eastern Arabic numerals. Late. 30 pages.