רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: Bodl. MS heb. f 29/67

טקסט ספרותי Bodl. MS heb. f 29/67
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    כולל digital edition