מכתב: Bodl. MS heb. f 102/51

מכתב Bodl. MS heb. f 102/51

תיאור

Letter in which the recipient is asked to collect funds, even if only 5 dirhams, for the holiday. (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. f 102/51 51 recto

51 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

תרגום

Bodl. MS heb. f 102/51 51 verso

51 verso

  1. אלשיך אלתלמיד שצ אללה תעל
  2. יזידך מן כל כיר ויזכיך שנים
  3. רבות נעימות וטובות וישתהי
  4. כאדמך מנך אן תסבב לי פי
  5. שי אסתעין בה פי הדא אלעיד
  6. ולו אנהא כמס דראהם תגבהא
  7. לי אנפקהא אגדא ושכרך
  8. כפול ושלום
תנאי היתר שימוש בתצלום