רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 101/45

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 101/45
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה