מסמך שלטוני: T-S NS 297.291

מסמך שלטוני T-S NS 297.291

תיאור

Unidentified document in difficult Arabic script. Looks official and Mamluk-era. Needs examination.