מסמך שלטוני: T-S NS 297.235

מסמך שלטוני T-S NS 297.235

תיאור

Fiscal account, probably. Needs examination.