מסמך שלטוני: T-S NS 297.226

מסמך שלטוני T-S NS 297.226

תגים

תיאור

Bottom two lines of an Arabic document. Might be a state document. The last line is a ḥamdala and ṣalwala, then "Allāhu ḥasbī wa-tawakkaltu ʿalayhi." Needs further examination.