רשימה או טבלה: T-S NS 297.220

רשימה או טבלה T-S NS 297.220

תיאור

Fragment of an account - needs examination.