רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. e 108/68

מכתב Bodl. MS heb. e 108/68
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה