רשימה או טבלה: T-S NS 292.74

רשימה או טבלה T-S NS 292.74

תיאור

Two list headed `for Wednesday and `for Thursday. Late. The full date is given, but tricky to read. Maybe 18 Shawwāl 947 (זמץ) AH = 15 February 1541 CE