רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. e 101/16

מסמך משפטי Bodl. MS heb. e 101/16
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, handwritten texts.
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה