מכתב: T-S NS 292.62

מכתב T-S NS 292.62

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Upper part of a letter from Moshe b. Levi ha-Levi, Qalyub, to a family member in Fustat. He says he is doing well and thanks God for something having to do with his brother Abū l-Ḥasan (=Yedutun ha-Levi). Verso also contains an earlier document in Arabic script, which mentions wheat and may be a fiscal account.

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).

Recto:

 1. لے
 2. כתאבי אטאל אללה בקאכם
 3. ואדאם עזכם ונעמאכם
 4. ומן חסן אלתופיק לא
 5. אכלאכם וזכאכם שנים
 6. רבות ושנים נעימים
 7. למען שמו ואלדי תרידו
 8. עלמה אני מן פצל אללה
 9. תעאלא עלי גמלה
 10. אלסלאמה ואלעאפיה
 11. לם אעדם גיר נצרכם
 12. ואנא שאכר לאללה תעאלי
 13. לאכי אלשיך בו אלחסן פאללה

תרגום

Verso:

 1. ושלום כצו אנפוסכם
 2. כולכם עני באתם
 3. אלסלאם ואנא מן פצל
 4. אללה תעאלי פי עאפיה
 5. טייב אלעיש פלא עדמת
 6. פצל אללה ושלום . . . . .