מכתב: Bodl. MS heb. e 100/56

מכתב Bodl. MS heb. e 100/56

תגים

תיאור

Letter from a certain Abū l-Faraj to a judge. In Judaeo-Arabic. Dating: Probably 12th or 13th century. He complains that after he had paid 10 dinars according to the judge's decision, his creditors wanted to receive (or received) the rest with interest. Mentions an encounter in the "small guardhouse" (מחרץ for מחרס/maḥras). (Information from Goitein's index cards)

Bodl. MS heb. e 100/56 56 recto

56 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto

 1. אלממלוך יכדם אלמגלס אלעאלי לא
 2. גלקה אללה פי ושההנא וינהי אן בעד
 3. מא סאפר אלשיך מוסי בעד מא
 4. אופינא רבינו אלדיין אלעשרה דנאניר
 5. אלמתקררה עלינא וחק משה מא
 6. אכדו אלבקיה אלא באלרבית ואדן
 7. כאנת מנצובה עלינא בעת וראיה
 8. יום אלתלאתה גית וגתה פי אלמחרץ אלצגיר
 9. הו ואלוכיל אבן עואץ וצהרי כצמו
 10. ובראהים בן עמה אלדי אראד י. .[. .
 11. קאלי הולאי קד . .ל[. . . . . . . . .

Recto - right margin

 1. קיל לחסון אלמלא ואצל ואנא נדאפעה יום פ[. . .
 2. אול מא עמל מעי לפי אקנאו מני אלם [

Recto - top margin

 1. ומשי מ[
 2. אלא. [
 3. וע . א . [
 4. מא אכרג [
 5. ימכן אגדה(?) [

תרגום

Bodl. MS heb. e 100/56 56 verso

56 verso

Verso

 1. יחלפוה עלי אלאמאניה ואנת
 2. תעלם אני וקד וקעת בדנובי ומא
 3. צננת אנכם משוני עלי גרירי
 4. ואנתכי מעי נכות מן הו מתלך
 5. פי אלחק פקד וצלת אלסכין אלעצם
 6. . .דא. אלמרא וקאל מא נריד
 7. . . . . . . . . . . . . . . .] סאענו

Verso - address

 1. . . . . . . . .[. . .] אלממלוך אבו אלפרג
תנאי היתר שימוש בתצלום