מסמך משפטי: T-S NS 292.1

מסמך משפטי T-S NS 292.1

תגים

תיאור

Beginning of the ketubah of Avraham b. Yosef and Husn. Some of the dowry list is preserved. AA