רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 10599.8

מכתב BL OR 10599.8
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה