רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: BL OR 10588.1

מסמך משפטי BL OR 10588.1
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה