רשימה או טבלה: L-G Ar. I.53

רשימה או טבלה L-G Ar. I.53

תגים

תיאור

List of forty-five contributors, mostly referred to in an abridged and informal way, with coptic numerals. Ca. 1235. (Information from Mediterranean Society, II, p. 503, Appendix C 117)