רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 2.10

מכתב ENA NS 2.10
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה